Paradís

Amb un llit elàstic de xarxa i tres marcs coreans separats l'un de l'altre per una distància mai vista, es crea un univers en què se succeeixen una sèrie de salts que arriben a una alçada vertiginosa en una actuació esglaiadora, que sembla la cosa més fàcil del món gràcies a la destresa dels seus protagonistes.